מה הם סיכוני ההשקעה בחו”ל ואיך נמנעים מהם?

תחום ההשקעות בחו”ל הוא תחום מורכב. מחד, רבים מכירים חבר שנהנה מהכנסה מנכס מניב באירופה או בארה”ב למשך שנים, עם חברת ניהול אמינה.

להמשיך לקרוא מה הם סיכוני ההשקעה בחו”ל ואיך נמנעים מהם?